WIEŚCI Z POLSKI. Spotkanie autorskie z Leszkiem Wierzchowskim w Kawiarence Kulturalno-Literackiej

 

ZAPROSZENIE

KAWIARENKA KULTURALNO – LITERACKA

Zapraszam serdecznie  na spotkanie autorskie z Leszkiem Wierzchowskim z okazji 45-lecia jego debiutu literackiego.

 

Leszek Antoni Wierzchowski dziennikarz, poeta i dramaturg, a także: polityk, założyciel i przywódca partii politycznej Polski Ruch Monarchistyczny, członek Związku Literatów Polskich.
Ukończył Studium Nauczycielskie w Gliwicach oraz filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
W latach 70. U. wieku był współorganizatorem Grupy Poetyckiej im. Wł. Sebyły w Częstochowie oraz literackiego Towarzystwa Wolnistów we Wrocławiu, a także członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Katowicach i Klubu Literackiego przy katowickim Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego
W latach 70-tych i 80-tych pracował jako dziennikarz w redakcjach takich pism jak: “Poglądy” w Katowicach, w “Żołnierzu Wolności” w Warszawie , a następnie w dwutygodniku “Budowlani” w Katowicach, czasopiśmie “Konstrukcje” w Warszawie i Dzienniku Zachodnim w Katowicach, “Echo Czeladzi”, gdzie był naczelnym redaktorem, oraz: “Śląsko-Zagłębiowskie Nieruchomości” i “Nowa Monarchia”.
Od 1999 roku – związany z Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Należy do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach.
W1994 r. powołał charytatywną Fundację POLSKA KORONA, której celem jest niesienie materialnej pomocy dla zdolnej, uczącej się, lecz niezamożnej młodzieży szkół podstawowych i średnich, a jednocześnie wychowywanie tej młodzieży w duchu patriotyzmu i przestrzegania zasad etyczno – moralnych
Na łamach prasy ukazywały się jego artykuły, wiersze i fraszki. Napisał trzy utwory dramatyczne. Pierwsze dwa stanowiły próbę literacką i były zbieraniem doświadczeń.
Jest autorem m.in. poetyckiego dramatu paradokumentalnego o powstaniu warszawskim 1944 r., a także o wydarzeniach lat 1968, 1970 i 1980 w Polsce pt. Millenium czyli Narodziny Solidarności Narodu Polskiego w Gdańsku podczas strajku 1980 roku. Ponadto autor wielu książek.
Napisał ponad 24 tysiące fraszek, które ukazały się w formie trylogii.
Tytuły pięcioksiągu fraszek:
Manifest erotyczny
Dziwne stany świadomości
Imionnik zakochanych
Erotyczne przymiarki .
Sztuka pieszczot

 

https://www.facebook.com/events/372535569769432/

Łączę pozdrowienia,
Lucyna Smykowska-Karaś

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.