SALONIKOWE WIEŚCI. Konkurs recytatorski.

 

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ

WARSZAWA 2012

 

57 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

 

15 MARCA W KLUBIE “MATECZNIK”
RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ –
ODBYŁ SIĘ 57 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
NA SZCZEBLU MIEJSKIM

W konkursie recytatorskim, którego miałam zaszczyt być jurorką,  młodzież rudzkich szkół
walczyła o laur zwycięstwa i przepustkę do dalszych eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

Młodzi miłośnicy poezji i prozy reprezentowali trzy  kategorie:

1. Turniej recytatorki.
2. Wywiedzione ze słowa.
3. Poezja śpiewana.

Udział młodzieży w RUCHU ŻYWEGO SŁOWA – to nieustanna troska
o SŁOWO LITERACKIE i SŁOWO MÓWIONE.

Miło posłuchać recytatorów, którzy poprzez literaturę wzbogacają  kulturę języka,
a wybrany tekst dopełniają własnymi emocjami.

Uczestnicy konkursu

Foto. Danuta Dąbrowska-Obrodzka.

Wysłuchaliśmy między innymi utwory poetyckie W.  Szymborskiej, J. Twardowskiego,
B.  Leśmiana, H. Poświatowskiej.
Natomiast inspiracja M. Bułhakowem, D. Lessing, B. Prusem, W. Szekspirem,
miała swoje odzwierciedlenie w interpretacji fragmentu prozy.
W Poezji śpiewanej wsłuchaliśmy się w “Karuzelę z Madonnami” M. Białoszewskiego
oraz w “Piosenkę starych kochanków” J. Brela, w przekładzie W. Młynarskiego.

Młodzi i Piękni! Przyszli intelektualiści!

Miejmy nadzieję, że i teraz i w przyszłości
to ONI będą dbać o kulturę języka
i nie przeniosą się tylko i wyłącznie w świat
komunikacji obrazkowej.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzę dalszych sukcesów
i  zapraszam do wspólnej promocji czytelnictwa.

Pozdrawiam,
Danuta Dąbrowska-Obrodzka

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.