PORA POEZJI. DKK – KLUB LITERACKI – BARWY – POLECA

POEZJA JEST DOBRA NA WIOSNĘ.
WARTO SIĘGNĄĆ PO WIERSZE JULII HARTWIG

 

Julia Hartwig – urodziła się w 1921 roku w Lublinie. Poetka, eseistka, tłumaczka, autorka książek dla dzieci. Autorka zaledwie kilku tomów wierszy, które pozwoliły jej jednak zająć ważne miejsce w krajobrazie polskiej współczesnej literatury. Nie poddająca się jednoznacznym zaszeregowaniom, zajmuje miejsce osobne, nie ulegając twórczym modom i snobizmom. Posługuje się zazwyczaj formą dopracowaną i wyciszoną, unikającą chaosu i przypadkowości.

http://culture.pl/pl/dzielo/julia-hartwig-zapisane

Tomik “Zapisane” jest wyrazem pogodnej zgody autorki na przemijanie. Na “szanowanie ukrytego ładu istnienia”, co przywodzi na myśl poetycką wykładnię teleologicznych tez Leibnitza. Jest pogodzeniem się z losem i ofertami doczesnego świata, w którym “zarazem kusi pokój i zwątpienie”.

http://culture.pl/pl/dzielo/julia-hartwig-zapisane

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.