OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

 

08 – 15 MAJA 2017

ROZPOCZYNAMY

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W ROKU 2017

POD HASŁEM

BIBLIOTEKA OCZYWIŚCIE!

W tych dniach w sposób szczególny chcemy podkreślić jak ważną rolę  w naszym życiu pełni książka, a tym samym biblioteka.  Poprzez obchody Tygodnia Bibliotek, poprzez różnego rodzaju formy promocji książki pragniemy  dotrzeć do jeszcze szerszych  kręgów społeczeństwa.

Ważnym jest, aby Biblioteka  wpisała się w pejzaż kulturowy każdego miasta,  a  hasło

„Biblioteka. Oczywiście!”

ma przyczynić się do wzmocnienia tegoż przekazu.

Z roku na rok zmienia się funkcja biblioteki, co w konsekwencji pozwala nam bibliotekarzom na zwiększenie zakresu działań naszych działań na rzecz lokalnej społeczności.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ

RUDZKIEJ KSIĄŻNICY

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.