OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NR 16

 

SALONIKOWE WIEŚCI

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W FILII NR 16

08 – 12 MAJA 2017 R.

Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK

W FILII NR 16

LITERACKI POCZĘSTUNEK

W RAMACH POCZĘSTUNKU
ROZDAJEMY NASZYM UŻYTKOWNIKOM KSIĄŻKI
ORAZ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W POGADANKACH, DYSKUSJACH, ROZMOWACH O LITERATURZE,  O PREFERENCJACH
I GUSTACH CZYTELNICZYCH.
WSZYSTKO PRZYGOTOWANE.

ZAPRASZAMY DO LITERACKIEGO STOŁU.

ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW

NA LITERACKI POCZĘSTUNEK

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.