OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NR 16

 

SALONIKOWE WIEŚCI

OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK W FILII NR 16

POGADANKA NA TEMAT LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ

W PIERWSZYM DNIU OBCHODÓW TYGODNIA BIBLIOTEK

08 MAJA FILIĘ NR 16 ODWIEDZILI UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM NR 7
Z RUDY ŚLĄSKIEJ – WIRKU

Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom, za zainteresowanie naszą ofertą literacką.
Miło było gościć uczniów, którzy musieli zadać sobie trud i przyjechać do naszej dzielnicy,
aby wziąć udział w rozmowie o literaturze.

Rozmowa, dyskusja, pogadanka z młodzieżą o książce dla młodzieży oraz wartościach jakie niesie z sobą literatura, była bardzo owocna i interesująca.
Młodzież podzieliła się swoimi gustami czytelniczymi, opowiadali o bohaterach literackich, o wartościach estetycznych o emocjach, jakie przeżywają wgłębiając się i analizując treść danej lektury.

To było interesujące i pouczające spotkanie. Warto rozmawiać z młodzieżą  o literaturze, która ma ogromny wpływ na postawy społeczne, która wzbogaca emocjonalnie i intelektualnie.
W każdej dyskusji  słuchamy siebie nawzajem.
Uczymy się tolerancji i tego, że każdy z nas może mieć inne, odmienne zdanie na ten sam temat.
Rozmowa uczy szacunku do drugiego człowieka.

Dzięki literaturze, dzięki książce odbieramy świat coraz to nowymi zmysłami, które odkrywamy czytając każdorazowo inną powieść, bądź uczymy się świata dzięki książce popularnonaukowej.

Kto czyta ten żyje podwójnie.

Życzę wszystkim uczniom oraz nauczycielom
wspaniałych literackich przeżyć i zapraszam do biblioteki.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.