MOJA OKŁADKA. KONKURS. WYSTAWA

 

MOJA OKŁADKA

SALONIKOWE WIEŚCI

W SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 

NIECODZIENNA WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

TYTUŁ WYSTAWY

“MOJA OKŁADKA”

Wystawa połączona jest z konkursem plastycznym na najlepszą okładkę,
a głosować mogą wszyscy, którzy odwiedzą naszą filię do 06 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami plastycznymi uczniów niepełnosprawnych  z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, Bytomia i Mikołowa)

 

Regionalny konkurs „MOJA okładka”

Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej

Cele konkursu:  popularyzacja czytelnictwa,  pogłębianie ciekawości czytelniczej, rozwój kreatywności i wyobraźni, doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami z zakresu technologii informacyjnej, kształtowanie postawy świadomego odbiorcy tekstów kultury, doskonalenie umiejętności selekcji informacji.

Uczestnicy: niepełnosprawna młodzież regionu – uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (zgłosiły się szkoły z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, Bytomia i Mikołowa) 

Prace konkursowe: projekt okładki książki na podstawie okładki już istniejącej; wykonanie z użyciem fotografii oraz narzędzi do obróbki graficznej

Notatka:

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych zapraszają na wystawy prac wykonanych w ramach regionalnego konkursu „MOJA okładka” i zagłosowanie na najlepszą pracę. W konkursie brali udział niepełnosprawni uczniowie szkół z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, Mikołowa i Bytomia. Młodzież wykonała projekty okładek książek, inspirując się już istniejącymi. Okładki powstały z wykorzystaniem fotografii i narzędzi technologii informacyjnej.

 

ZAPRASZAMY

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.