LITERACKI LISTOPAD XII FINAŁ KONKURSU POETYCKIEGO


SALONIKOWE WIEŚCI

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

DRUGIM WYDARZENIEM LITERACKIEGO LISTOPADA, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 W RAMACH
RUDZKIEJ JESIENI KULTURALNEJ

BYŁ
 FINAŁ XII EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

Norbert Bonczyk

Norbert Bonczyk (także Bonczek, Bończyk, Bontzek; ur. 6 czerwca 1837 w Miechowicach, zm. 18 lutego 1893 w Bytomiu) – ksiądz katolicki, poeta, autor artykułów do “Zwiastuna Górnośląskiego”, działacz narodowy na rzecz polskości Górnego Śląska, tłumacz liryki niemieckiej. Zwany “Śląskim Homerem”. Opisując obrazy z życia górnośląskiej społeczności wiejskiej, zwracał przede wszystkim uwagę na odrębność tych terenów w sensie historycznym, obyczajowym i częściowo językowym. Wieloletni współpracownik księdza Józefa Szafranka.
Życiorys

Pochodził z rodziny górniczej. Był synem sztygara kopalni cynku i ołowiu Maria w Miechowicach koło Bytomia. Studiował teologię oraz filologię słowiańską. Był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego (1858-1860) oraz Towarzystwa Polskich Górnoślązaków.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1862 i został wikarym w Piekarach Śląskich, a w 1865 w Bytomiu w parafii NMP, gdzie pracował do śmierci.

Działalność

W r. 1869 założył Towarzystwo Polsko-Katolickie tzw. “Kasyno”,
które skupiało wszystkie stany. Prowadził odczyty
i pogadanki w języku polskim. Od czasów studenckich zaangażowany
w działalność społeczną oraz w literacką. W 1871 roku założył w Bytomiu Towarzystwo Św. Alojzego, organizację społeczno kulturalną dla młodzieży, której celem było szerzenie kultury i oświaty na Śląsku..
Mocno zaangażowany w propagowanie języka polskiego, choć w okresie młodzieńczym pisał wiersze również po niemiecku i łacinie. Oprócz tego przekładał literaturę niemiecką na polski, zwłaszcza Goethego i Schillera.
Jednym z przesłań jego poezji była teza
o nieustającej polskości Górnego Śląska. Współpracował z działaczami społecznymi, wydawcami i dziennikarzami na Śląsku Józefem Szafrankiem
oraz Karolem Miarką.

 

 

 

 

 

Finał XII edycji konkursu odbył się w piątek 09.11.2016 r.
w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 MBP  w Rudzie Śląskiej
Po raz drugi organizatorem konkursu były Dyskusyjne Kluby Książki. 
Konkurs, którego celem jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja gwary śląskiej, cieszy się dużą popularnością nie tylko w naszej przestrzeni geograficznej ale również poza naszym regionem.


Ocenie jury podlegały prace pisane nie tylko w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim pod warunkiem, że dotyczyły regionu.
Jury pod przewodnictwem Macieja Szczawińskiego po dokładnej analizie wszystkich nadesłanych zestawów wierszu postanowiło przyznać:

I Miejsce Panu Mirosławowi Kowalskiemu z Mysłowic (godło „KRUK”) za zestaw wierszy.
II Miejsce Panu Jakubowi Boguckiemu z Wrocławia  (godło „ULIBIENIEC CEZARA”)
za zestaw wierszy, ,
III Miejsce Pani Annie Piliszewskiej z Wieliczki (godło „TESS”) za zestaw wierszy.

Przyznano także trzy równorzędne wyróżnienia:

Pani Barbarze Politaj z Rudy Śląskiej (godło „Hanna”) za zestaw wierszy,
Pani Katarzynie Wiktorii Polak z Krakowa (godło „Jaskierka”) za zestaw wierszy.
Panu Tytusowi Kamilowi Rolskiemu z Rogoźnika (godło: „Czorno szola”) za zestaw wierszy

Podczas finałowej gali zarówno nagrodzeni jak i uczestnicy konkursu, mieli okazję zaprezentować swoje teksty  gościom zebranym
w SALONIKU.

Wszystkie czytane przez autorów wiersze cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były gromkie brawa oraz długa i owocna literacka dysputa, nie tylko na temat owego konkursu, ale szeroki zakres rozmów obejmował różnorodne literackie przestrzenie.

NASZ SALONIKOWY LISTOPAD – TAKI Z PYŁKIEM WĘGLA W TLE,
OKAZAŁ SIĘ MIESIĄCEM NIEZWYKŁYM,
CZEGO DOWODEM JEST PONIŻSZA FOTORELACJA.

 

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Było poetycko gwarowo i literacko.
Było ciepło i lirycznie.

 Poezja to krótkie opowieści, które dzieją się pomiędzy wersami.
Poezja dotyka naszej wyobraźni, naszego serca.
A każde słowo głęboko przemyślane oddane już w ręce czytelnika nabiera innego wymiaru, innego kształtu.

Dziękuję uczestnikom konkursu, za udział, za obecność na finałowej uroczystości, która odbywa się w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Szanowni Państwo. Było mi niezmiernie miło, że mogłam  Was gościć
w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16

Pozdrawiam Danuta Dąbrowska-Obrodzka, moderato DKK, wiceprzewodnicząca jury.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.