KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ. ZAPRASZAMY!


SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

ZAPRASZAMY

Regulamin:
1) Wymianę książkową organizują Śląscy Blogerzy Książkowi we współpracy z Filią nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
w dniu 20.10.2015 r. (wtorek) w godzinach 11:00-18:00.

2) Organizatorzy akcji w żaden sposób nie zarabiają na tej akcji oraz nie czerpią z niej żadnych innych profitów.

3) “Ile przynosisz tyle wynosisz” to główna zasada akcji.

4) Książki wymieniamy w dwóch kategoriach (ze względu na rok wydania książki): I kategoria to roczniki 2000 – 2007, II kategoria to roczniki 2008 – 2015.

5) Wymieniamy tylko beletrystykę dla dorosłych oraz dla młodzieży. Nie przyjmujemy słowników i podręczników itp. Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie.

6) Wymiana odbywa się “z ręki do ręki” – jeśli zainteresuje nas dana pozycja na stoliku z danej kategorii, to wymieniamy ją na własne książki z tej samej kategorii (decyduje rok wydania).

7) Wraz z oddaniem książek na wymianę, uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu. Może natomiast przyjść na kolejną edycję wymiany i wybrać książki z w ramach niewykorzystanej puli, jaka została mu przyznana wcześniej na karteczce potwierdzonej pieczątką ŚBK.

8) Wszystkie inne wątpliwości rozwieją blogerzy dyżurujący na stoisku.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.