KONKURS POETYCKI

Category: KONKURSY

 

 

 

Miejski Dom Kultury

„Bogucice – Zawodzie”

w Katowicach

 

zaprasza do wzięcia udziału

w XI edycji

Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego

REGULAMIN XI EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO

„O LAUR ZAWODZIAŃSKI”

 

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, bez względu na przynależność                         do związków twórczych.

 

  1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech  wierszy, z których żaden nie był do tej pory drukowany  ani nagrodzony  (w tym dwóch  o dowolnej tematyce i jednego mówiącego o kobiecie w realiach życia codziennego)               w trzech egzemplarzach maszynopisu. Niespełnienie powyższych warunków oznacza wykluczenie prac autora z turnieju.

 

  1. Nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem.

 

  1. Do zestawu wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, krótką notkę biograficzną, dokładny adres i telefon autora.

 

  1. Termin nadsyłania prac upływa 30.04.2012r..

 

  1. Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”, dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13, 40-233 Katowice, z dopiskiem:                                             

„O Laur Zawodziański”    (tel:32/255-32-44) ,

e-mail:    zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl

 

7.  Regulamin turnieju dostępny jest również na stronie: www.mdkbogucice-zawodzie.pl

 

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.  Przewodniczącą jury jest Marta Fox – poetka  i powieściopisarka.

 

9. Jury przyzna 3 nagrody  i 3 wyróżnienia.

 

10. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

11. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na turniej.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w publikacjach okolicznościowych, a także            w innych środkach przekazu.

 

13. Przystępując do turnieju, autor wyraża zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia konkursu.

 

14. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy turnieju.

 

 

Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się

29 maja  2012r. o godz. 16:00,  w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w  Katowicach – dział „Zawodzie” ul. Marcinkowskiego13.

 

Bezpośrednio po podsumowaniu turnieju o  godz. 17:30 zapraszamy                    na niespodziankę artystyczną.

 

 

NA PODSUMOWANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POETÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJU!!!

Organizator nie przesyła uczestnikom turnieju osobnych zaproszeń                          na podsumowanie turnieju, wręczenie nagród i uroczysty finał.

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.