Klub Literacki “Barwy”

 logo Klubu Literackiego – BARWY (projekt Jerzy Obrodzki)

“BARWY”
jest takie miejsce gdzie zlatują się ptaki
gdzie świat nie jest określony “stąd – dotąd”
– inny sączy się czas …
– na szczęście jest w środku
Człowiek
i to wszystko …

                                                                        Jerzy Obrodzki

 

Poetą się nie jest – poetą się bywa …”

Czas płynie, a my nadal jesteśmy razem, choć różnimy się spojrzeniem na wiele spraw, posługujemy się wieloma formami wypowiedzi, to nie brakuje nam wrażliwości na piękno i brzydotę, na otaczający nas świat i człowieka. Poprzez pisanie próbujemy wyrażać nasze fascynacje, niepokoje, doznania. A samo pisanie wierszy, to raczej bezwarunkowy odruch, nierentowny gest, aby znaleźć odpowiedz na nurtujące nas pytania, by z przelotnych oznak makro świata odczytać jego uniwersum i sens własnego istnienia. (…)

     Klub Literacki “BARWY” – powstał w Klubie “Muza” – Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jesienią 1984 roku. Założycielem klubu, jest plastyk i ówczesny kierownik Klubu – Muza – Jerzy Obrodzki (prezes od roku 1995) oraz prozaik Henryk Adamczyk (prezes do 1994 roku).  W klubie Muza K.L. BARWY działał do roku 1994. W latach 1995-1996, spotkania klubowiczów odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej w Galerii Działań “KREKOT “. Od roku 1997 do stycznia 2007 – Barwowicze o poezji dyskutowali w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Od roku 2007 Klub Literacki “BARWY” działa w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

Pod względem formalnym Klub Literacki – „Barwy“ nie posiada typowej struktury organizacyjnej (legitymacje, składki etc.), inicjatorami wszelkich poczynań, działając  społecznie są: Prezes Jerzy Obrodzki oraz wiceprezes Danuta  Dąbrowska- Obrodzka.

Formuła spotkań, które odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca okazała się na tyle interesująca, że przetrwała w niezmienionym kształcie przez wszystkie lata działalności klubu. Na początku prezentacja tekstów i Turniej Jednego Wiersza następnie Warsztaty Literackie, czyli omówienie wszystkich utworów zaprezentowanych na danym spotkaniu, a to oznacza osobiste interpretacje oraz krytyczno-literackie analizy. Warsztaty uczą autorów dystansu do własnej twórczości, pokory wobec słowa, ale również uprawniają autora do obrony swojego tekstu. Dyskusje i dywagacje prowadzone na spotkaniach, to konstruktywny bodziec dla poetów, aby wzbogacić i doskonalić swój warsztat artystyczny.

Natomiast szczególną zaletą klubu jest jego otwartość, spontaniczność, autentyzm. Tutaj może przyjść każdy kto chce „podzielić się słowem”, posłuchać poezji. A to, co łączy „barwowiczów”, to teatr wyobraźni, mistyczne miejsce jakim jest Poezja i ta specyficzna aura duchowo-intelektualna na każdym spotkaniu.

W poezji, którą reprezentują “Barwy” dominuje typ wolnego wiersza, który nie jest oznaczony żadnymi kryteriami dotyczącymi budowy wersów i ich brzmienia. Prezentowanie wiersze, to w większości wiersze bezrymowe, a jedynymi elementami wspólnymi (w tradycyjnym ujęciu pojęcia “wiersz”), są metafory, symbole i wersyfikacja. Poeci, wciąż poszukują nowego języka, podejmują dialog, szukają porozumienia. W poczuciu przemijania – oswajają śmierć. Starają się przekonać czytelnika o wartościach nadrzędnych jak prawda, dobro, piękno. Z nadzieją, z przekorą, piszą wiersze – słowa, które pozwalają przetrwać.

Klub Literacki BARWY był również organizatorem Regionalnych Turniejów Poetyckich (10 edycji).
Istotną formą w działalności Klubu Literackiego. “Barwy” była również działalność edytorsko-wydawnicza. W latach 1988-1994 ukazywał się Biuletyn Literacki K.L. “BARWY”. Na jego łamach prezentowano wiersze miesiąca, eseje, opowiadania oraz ważne wydarzenia z życia klubu. Ponadto z inicjatywy “Barw” wydano arkusze poetyckie, almanachy, tomiki poezji twórców związanych z działalnością klubu.
Lokalne periodyki, takie jak np.: “Wiadomości Rudzkie”, “Dziennik Zachodni”, “Witraż Rudzki” oraz wychodzący w latach 1997-1998 “Anons”, czyli “Rudzki Informator Kulturalny”, zamieszczały utwory poetyckie rodzimych twórców. “Rudzki Informator Kulturalny” – “Anons”, stał się doskonałą witryną zapisu klubowych dokonań. W swych comiesięcznych edycjach prezentowano wyróżnione wiersze danego miesiąca i twórczy dorobek literacki. W latach 1995-1997, Klub Literacki “Barwy” swoją twórczość zamieszczał również na łamach “Wiadomości Rudzkich” w dziale “Wiadomości Artystyczne”, a także w ART FREE, w latach 2004-2006.

Od kwietnia 2008 roku raz w miesiącu miłośnicy poezji zapraszani są na poetyckie wieczory autorskie. Wieczory odbywają się w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 w ramach cyklu prezentacji dorobku twórczego członków Klubu Literackiego – BARWY. Do tej pory publiczność miała okazję poznać wiersze Piotra Pilarskiego, Jerzego Obrodzkiego, Jacka Dudka, Grzegorza Dernera, Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej, Barbary Sładek, Barbary Janas, Konrada Małka, Krystiana Gałuszki, Mirosławy Pajewskiej, Beaty Bigos, Marcina Rokosza, Józefa Lipskiego oraz Zenona Wojtkowiaka. 

Wieczory poezji przygotowuje i prowadzi wiceprezes “Barw” i kierownik Filii nr 16 Danuta Dąbrowska-Obrodzka

Spotkania w Saloniku Artystycznym Filii nr 16, odbywają się przy licznym udziale zarówno samych klubowiczów jak i ogromnej rzeszy publiczności, która jest zainteresowana tak dyskusją jak i spotkaniami autorskimi.

Wszystkich zainteresowanych “rzeźbiących w słowie i mgle” – zapraszamy do udziału w Warsztatach Literackich,  Turniejach Jednego Wiersza oraz spotkaniach autorskich.

          Klub Literacki „Barwy” – zaprasza do Saloniku Artystycznego Filii nr 16, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, ( dzielnica – Ruda ), ul. Wolności 20, tel. (032) 2481 318,  w pierwszy piątek miesiąca na godz.18.00.

„Homo creato locus” – „Ludzie tworzą miejsca”.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *