Dyskusyjny Klub Książki “Dialog”

Dyskusyjne Kluby Książki – pięć lat działalności
w Saloniku Artystycznym Filii nr 16
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

 “CZĘSTUJMY SIĘ SŁOWEM JAK CHLEBEM”

            Pięć lat działalności Dyskusyjnych Klubów Książki.

Pięcioletnia działalność klubów skłania do podsumowań i refleksji. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy w dobie Internetu i tak szeroko już rozreklamowanej, i dostępnej e-książki, papierowy nośnik fascynuje współczesnych czytelników? Okazuje się, że tak! Więcej! Czytelnicy chętnie biorą do ręki tradycyjną książkę. Więcej! dla większości społeczeństwa ważna jest również zwyczajowa forma spotkań – przy jednym stole, a nie przy komputerze, w towarzystwie myszki, klawiatury i ekranu. To znak, że metoda bezpośredniej wymiany poglądów nie wyszła z mody. Zatem bezpośrednia rozmowa o literaturze okazała się idealną farmą spędzania wolnego czasu i doskonałą promocją czytelnictwa.

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej w 2007 roku przystępując do programu literackiego Instytutu Książki „Tu Czytamy”, założyła dwa dyskusyjne kluby.

1. Dyskusyjny Klub Książki – Dialog

fot. zbiory Filii nr 16 (członkowie DKK-DIALOG)

2. Dyskusyjny Klub Książki – Klub Literacki – Barwy.

fot. zbiory filii nr 16 (członkowie DKK-KL-BARWY)

Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) wzbudzają duże zainteresowanie lokalnej społeczności, dla której książka w dalszym ciągu jest przedmiotem, znajdującym się w centrum ludzkiej kultury i cywilizacji.

Klubowicze czytają lektury niezwykłe i szczególne. Bardzo często pisarz wymaga od czytelnika znajomości filozofii i wiedzy o współczesnym świecie. Niejednokrotnie domaga się od odbiorcy dogłębnej znajomości literatury.

Różnorodny dobór utworów zachęca czytelników nie tylko do rozmowy, ale przede wszystkim skłania do zastanowienia i kontemplacji. Pozwala także na poznanie szerokiego spektrum problemów zawartych każdorazowo w jakże odmiennej formie i treści.

Problematyka zawarta w powieściach, w naszych rozmowach wykraczała poza fikcję literacką i jest źródłem dysputy o świecie rzeczywistym i zagadnieniach nurtujących pojedynczego człowieka. Treść książki prowokuje do wymiany poglądów do wielowątkowej i wielowymiarowej dyskusji.

Rozmowy w Dyskusyjnych Klubach Książki toczą się nie tylko wokół współczesnej prozy, ale omawiane są także tomiki poezji znanych i cenionych poetów polskich.

Członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki to nie tylko miłośnicy poezji i prozy, to również twórcy, dorobek których zamieszczony jest w licznych almanachach poezji oraz indywidualnych tomikach wierszy. To osoby skupione w Klubie Literackim BARWY działającym w Rudzie Śląskiej od dwudziestu siedmiu lat. W programie DKK – KL – Barwy oprócz dywagacji na temat literatury pięknej odbywają się także Turnieje Jednego Wiersza oraz Warsztaty Literackie. Często czytelnicy biblioteki zapraszani są na poetyckie wieczory autorskie. Wieczory odbywają się w ramach cyklu prezentacji dorobku twórczego członków Klubu Literackiego – BARWY.

Bardzo ważnym elementem wpisanym w ideę dyskusyjnych klubów są spotkania, na które raz w roku klubowicze mają możliwość zaprosić znanych i cenionych twórców.

Z tego przywileju skorzystały Dyskusyjne Kluby Książki działające w Saloniku Artystycznym Filii nr 16, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. W Saloniku gościli: Janusz Leon Wiśniewski, Izabela Sowa, Tadeusza Kijonka, Marta Fox, Marian Kisiel, Teresa Oleś-Owczarkowa.

Spotkania autorskie, na które licznie przybywa publiczność przebiegają w przyjaznej atmosferze, poetyckim nastroju i ciepłym klimacie. Z pewnością pisarze mają okazję przekonać się, że w dobie panującej kultury masowej, wrażliwość człowieka na piękno i estetykę słowa nigdy nie zamiera. Dlatego też wielkie wieczory autorskie, zaliczyć można do wyjątkowych. Jako moderator Dyskusyjnych Klubów Książki miałam zaszczyt i przyjemność poprowadzić spotkania z tak wspaniałymi mistrzami pióra. Na zakończenie każdego wieczoru, nasi goście składają autografy nie tylko na swoich książkach, ale także na portretach z własnym wizerunkiem.  A portrety pędzla Jerzego Obrodzkiego, okazały się dla naszych gości wyjątkową niespodzianką. Galeria portretów wzbogaca wnętrze Saloniku Artystycznego Filii nr 16.

Powstanie DKK okazało się pomysłem zasługującym na dalszą kontynuację i tym samym doskonałą promocję literatury współczesnej. Mając ten szczególny fakt na uwadze w imieniu własnym i członków DKK zapraszam do Saloniku Artystycznego Filii nr 16, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca na ciekawe dyskusje i niecodzienne literackie wieczory. Szczegółowe relacje
z każdego spotkania dostępne są na stronie (www.bs.katowice.pl), (dkkslask.blogspot.com.), która jest koordynatorem programu literackiego „Tu czytamy” w woj. śląskim.

            Danuta Dąbrowska-Obrodzka, moderator DKK w MBP w Rudzie Śląskiej

 

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

INSTYTUT KSIĄŻKI

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Jego celem jest kształtowanie postaw czytelniczych, popularyzacja książki i czytelnictwa. Instytut przygotowuje polskie prezentacje na międzynarodowych targach książki, wystąpienia polskich pisarzy za granicą, utrzymuje stały kontakt z tłumaczami i środowiskami polonistycznymi.

TU CZYTAMY

To wieloletni program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki opierający się na współpracy z instytucjami partnerskimi: szkołami, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w przestrzeni publicznej.

Program podzielony jest na kilka sektorów:

 • projekty edukacyjne adresowane do szkół, bibliotek, NGO
 • autorski festiwal Instytutu Książki 4 Pory Książki
 • nagroda „Nowa Kultura Nowej Europy”
 • inne imprezy promujące czytelnictwo w kraju.
BRITISH COUNCIL

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów oraz wymianę pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami.

Faces & Places – New British Writing

To program literacki British Council prezentujący współczesną literaturę brytyjską.
Na Faces & Places składają się:

 • wizyty autorów,
 • wykłady na temat współczesnej literatury brytyjskiej,
 • pokazy filmów oraz wydarzenia teatralne,
 • kolekcja książek i filmów Faces & Places,
 • grupy czytelnicze (kluby książki),
 • strona internetowa Faces & Places z wywiadami, nowościami literackimi, listą rekomendowanych książek, informacjami na temat grup czytelniczych,
 • dyskusyjne forum internetowe dla czytelników,
 • konkursy.

Książka jest przedmiotem specjalnym – przedmiotem magicznym, który wraz z niewieloma innymi rzeczami znajduje się wciąż w centrum ludzkiej kultury i cywilizacji.

Dyskusyjne Kluby Książki
(DKK)

Grupa osób, które spotykają się aby porozmawiać o książkach

Spotkania DKK

 • dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o książkach,
 • klubowicze mogą zapoznać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi,
 • na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
 • uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji literackich ani znać się na literaturze,
 • moderator grupy nie musi znać się na literaturze,
 • jest to doskonały sposób na poznanie nowych ludzi oraz świetna zabawa,
 • spotkania nie mają ściśle ustalonej formy,
 • mogą być nieformalne lub uprzednio przygotowane,
 • mogą być prowadzone przez moderatora albo przez członków klubu.

Zasady dyskusji

 • szanujemy opinie innych,
 • nie oceniamy gustów czytelniczych członków grupy,
 • nie wszystkie lektury przypadną nam do gustu, ale mimo to spróbujemy je przeczytać,
 • przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie udało się nam dokończyć lektury,
 • każdy członek grupy jest w niej mile widziany, bez względu na to w jakim tempie czyta bądź też ile swojego czasu może spędzać z grupą,
 • jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki,
 • przede wszystkim mamy się dobrze bawić!

                           Program DKK realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *