Archive for the Category » Ogólnopolski Tydzień Bibliotek «

“Biblioteka! Oczywiście” Literacki poczęstunek w filii nr 16

LITERACKI POCZĘSTUNEK

SALONIKOWE WIEŚCI

“Biblioteka! Oczywiście”

OD 08 – 12 MAJA 2017 R.

w Filii nr 16 OBCHODZILIŚMY TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Naszym czytelnikom zaproponowaliśmy rozmowy o literaturze, warsztaty literackie
oraz literacki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy wzięli udział w programie zaproponowanym przez naszą filię.

Literacki poczęstunek oraz dyskusje wzbudziły duże zainteresowanie, co świadczy o tym, że zarówno książka jak i biblioteka jest zawsze modna.
Szczegóły – kategorie – Obchody Tygodnia Bibliotek.

KOLEJNY OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK JUŻ ZA ROK.
JEDNAKŻE DRZWI NASZEJ BIBLIOTEKI SĄ DLA WAS NA OŚCIEŻ  OTWARTE
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY

ZAPRASZAMY

MAJ 2017. WRĘCZONO BIBLIOSY. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

WIEŚCI NIE TYLKO Z SALONIKU

W DNIU BIBLIOTEKARZA

WRĘCZONO NAGRODY

BIBLIOS

MIŁO MI POINFORMOWAĆ, ŻE W ROKU 2017

NAGRODĘ BIBLIOS W KATEGORII CZYTELNIK ROKU

OTRZYMAŁ

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – KLUB LITERACKI – BARWY

W TYM ROKU UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD OBYŁA SIĘ

W CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH STARA BYKOWINA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W IMIENIU BARWOWICZÓW ORAZ WŁASNYM

 W TOWARZYSTWIE BARWOWICZKI JOLI SZOSTAK, KTÓRA REPREZENTOWAŁA CZŁONKÓW DKK – KL – BARWY ORAZ PRZY WSPARCIU PREZESA I ZAŁOŻYCIELA BARW JERZEGO OBRODZKIEGO MIAŁAM ZASZCZYT ODEBRAĆ NAGRODĘ Z RĄK PREZYDENTA MIASTA PANA MICHAŁA PIEROŃCZYKA, PANI CECYLII GŁADYSZ WICEPRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA ORAZ DYREKTORA MBP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PANA KRYSTIANA GAŁUSZKI. MIAŁAM RÓWNIEŻ OKAZJĘ PODZIĘKOWAĆ ZA UHONOROWANIE DOTYCHCZASOWEJ DŁUGOLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI NASZEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI.

CIEPŁE SOWA POPŁYNĘŁY TAKŻE Z UST NASZEJ KOLEŻANKI JOLANTY SZOSTAK, KTÓRA ZAZNACZYŁA, IŻ JEST DUMNA, ŻE W NASZYM MIEŚCIE, W NASZEJ RUDZKIEJ KSIĄŻNICY W FILII NR 16 SPOTYKAJĄ SIĘ POECI I DYSKUTUJĄ O WSPÓŁCZESNEJ POEZJI, A ONA MOŻE W TYCH SPOTKANIACH I W TEJ DYSKUSJI UCZESTNICZYĆ, CO WIĘCEJ MA MOŻLIWOŚĆ PODZIELENIA SIĘ Z INNYMI SWOIMI PRZEMYŚLENIAMI.

W KATEGORII BIBLIOTEKARZ ROKU

NAGRODĘ OTRZYMAŁA NASZA KOLEŻANKA
DANUTA ENENKIEL – KIEROWNIK FILII NR 15

Klub Literacki – BARWY, w Filii nr 16 Miejskiej Bibliotece Publicznej pod szyldem DKK działa od 10 lat. Natomiast w Rudzie Śląskiej od lat 33. Raz w miesiącu w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 odbywają się spotkania DKK – KL – BARWY. W programie prowadzone są dyskusje o książce, Turniej Jednego Wiersza, Warsztaty literackie.

  Klub Literacki “BARWY” – powstał w Klubie “Muza” – Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jesienią 1984 roku. Założycielem klubu, jest Jerzy Obrodzki (prezes od roku 1995) oraz prozaik Henryk Adamczyk (prezes do 1994 roku).  W klubie Muza K.L. BARWY działał do roku 1994. W latach 1995-1996, spotkania klubowiczów odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej w Galerii Działań “KREKOT “. Od roku 1997 do lipca 2006 – Barwowicze o poezji dyskutowali w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Od września 2006 Klub Literacki – BARWY działa w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

Formuła spotkań, które odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca okazała się na tyle interesująca, że przetrwała w niezmienionym kształcie przez wszystkie lata działalności klubu. Na początku prezentacja tekstów i Turniej Jednego Wiersza następnie Warsztaty Literackie, czyli omówienie wszystkich utworów zaprezentowanych na danym spotkaniu, a to oznacza osobiste interpretacje oraz krytyczno-literackie analizy. Od roku 2007, od włączenia Kl – BARWY do programu Dyskusyjnych Klubów Książki,
klubowicze rozmawiają , dyskutują o poezji i współczesnej prozie analizując przeczytane tomiki poezji i książki beletrystyczne.

W SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 w ramach cyklu prezentacji dorobku twórczego członków Klubu Literackiego – BARWY, odbywają się wieczory autorskie. Do tej pory publiczność miała okazję poznać wiersze Piotra Pilarskiego, Jerzego Obrodzkiego, Jacka Dudka, Grzegorza Dernera, Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej, Barbary Sładek, Barbary Janas, Konrada Małka, Krystiana Gałuszki, Mirosławy Pajewskiej, Beaty Bigos, Marcina Rokosza, Józefa Lipskiego oraz Zenona Wojtkowiaka.
Do DKK – KL -BARWY w ramach programu literackiego Instytutu Książki pt. “Tu czytamy”, raz w roku  zaproszamy na spotkania autorskie znanych i cenionych twórców.
A to, że w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki, klubowicze i czytelnicy mogli poznać takich twórców jak: Janusz Leon Wiśniewski, Izabela Sowa, Tadeusz Kijonka, Marta Fox, Marian Kisiel, Teresa Oleś-Owczarkowa, Maciej Szczawiński, Katarzyna Enerlich, Janusz Koryl, Lidia Miś-Nowak, Małgorzata Kalicińska, Zbigniew Stryj, Lucyna Smykowska-Karaś, Krystyna Mirek.

Wieczory poezji oraz spotkania autorskie przygotowuje i prowadzi wiceprezes BARW, moderator DKK,  kierownik Filii nr 16 Danuta Dąbrowska-Obrodzka.

TO JUŻ TRZECI NASZ BIBLIOS I CZWARTA NAGRODA,
KTÓRA POWĘDROWAŁA DO FILII NR 16

ROK 2017 – BIBLIOS DLA DKK – KL – BARWY

ROK 2014 – NAGRODA – PRZYJACIEL BIBLIOTEKI DLA
BEATY NIEWIŃSKIEJ, ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ
PRZEDSZKOLA NR 7 ORAZ FILII NR 16

ROK 2012 – BIBLIOS DLA DKK – DIALOG

ROK 2008 – BIBLIOS DLA DANUTY DĄBROWSKIEJ-OBRODZKIEJ

 NAGRODZENI W ROKU 2017

http://www.sferatv.pl/…/wydar…/16765-wydarzenia-10-maja-2017

Dziękuję za poświęcony czas.
Pozdrawiam, Danuta Dąbrowska-Obrodzka wraz z PREZESEM BARW I BARWOWICZMI

Foto: własność MBP w Rudzie Śląskiej

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NR 16

 

SALONIKOWE WIEŚCI

OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK W FILII NR 16

POGADANKA NA TEMAT LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ

W PIERWSZYM DNIU OBCHODÓW TYGODNIA BIBLIOTEK

08 MAJA FILIĘ NR 16 ODWIEDZILI UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM NR 7
Z RUDY ŚLĄSKIEJ – WIRKU

Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom, za zainteresowanie naszą ofertą literacką.
Miło było gościć uczniów, którzy musieli zadać sobie trud i przyjechać do naszej dzielnicy,
aby wziąć udział w rozmowie o literaturze.

Rozmowa, dyskusja, pogadanka z młodzieżą o książce dla młodzieży oraz wartościach jakie niesie z sobą literatura, była bardzo owocna i interesująca.
Młodzież podzieliła się swoimi gustami czytelniczymi, opowiadali o bohaterach literackich, o wartościach estetycznych o emocjach, jakie przeżywają wgłębiając się i analizując treść danej lektury.

To było interesujące i pouczające spotkanie. Warto rozmawiać z młodzieżą  o literaturze, która ma ogromny wpływ na postawy społeczne, która wzbogaca emocjonalnie i intelektualnie.
W każdej dyskusji  słuchamy siebie nawzajem.
Uczymy się tolerancji i tego, że każdy z nas może mieć inne, odmienne zdanie na ten sam temat.
Rozmowa uczy szacunku do drugiego człowieka.

Dzięki literaturze, dzięki książce odbieramy świat coraz to nowymi zmysłami, które odkrywamy czytając każdorazowo inną powieść, bądź uczymy się świata dzięki książce popularnonaukowej.

Kto czyta ten żyje podwójnie.

Życzę wszystkim uczniom oraz nauczycielom
wspaniałych literackich przeżyć i zapraszam do biblioteki.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NR 16

 

SALONIKOWE WIEŚCI

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W FILII NR 16

08 – 12 MAJA 2017 R.

Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK

W FILII NR 16

LITERACKI POCZĘSTUNEK

W RAMACH POCZĘSTUNKU
ROZDAJEMY NASZYM UŻYTKOWNIKOM KSIĄŻKI
ORAZ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W POGADANKACH, DYSKUSJACH, ROZMOWACH O LITERATURZE,  O PREFERENCJACH
I GUSTACH CZYTELNICZYCH.
WSZYSTKO PRZYGOTOWANE.

ZAPRASZAMY DO LITERACKIEGO STOŁU.

ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW

NA LITERACKI POCZĘSTUNEK

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

 

08 – 15 MAJA 2017

ROZPOCZYNAMY

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W ROKU 2017

POD HASŁEM

BIBLIOTEKA OCZYWIŚCIE!

W tych dniach w sposób szczególny chcemy podkreślić jak ważną rolę  w naszym życiu pełni książka, a tym samym biblioteka.  Poprzez obchody Tygodnia Bibliotek, poprzez różnego rodzaju formy promocji książki pragniemy  dotrzeć do jeszcze szerszych  kręgów społeczeństwa.

Ważnym jest, aby Biblioteka  wpisała się w pejzaż kulturowy każdego miasta,  a  hasło

„Biblioteka. Oczywiście!”

ma przyczynić się do wzmocnienia tegoż przekazu.

Z roku na rok zmienia się funkcja biblioteki, co w konsekwencji pozwala nam bibliotekarzom na zwiększenie zakresu działań naszych działań na rzecz lokalnej społeczności.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ

RUDZKIEJ KSIĄŻNICY

BIBLIOTEKA INSPIRUJE

 

SALONIKOWE WIEŚCI

BIBLIOTEKA INSPIRUJE. 

WARSZTATY LITERACKIE DLA DZIECI

NASZE OBRAZY UBIERAMY W SŁOWA

Z okazji Tygodnia Bibliotek, który w roku 2016 uczciliśmy pod hasłem ‘BIBLIOTEKA INSPIRUJE”
w  SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16, odbyły się WARSZTATY LITERACKIE DLA DZIECI.
Tematem wiodącym były oczywiście słowa, które przedstawiały określony obraz.

To bardzo trudne zadania, zwłaszcza dla przedszkolaków.
Ale warsztaty, to doskonała literacka zabawa, która między innymi zachęca dzieci do sięgania po książki oraz uczy rozmowy o książce.
Natomiast każda ilustracja rozbudowuje wyobraźnię.

BIBLIOTEKA INSPIRUJE

Dziękujemy dzieciom i nauczycielom za udział w zajęciach.
Pozdrawiamy

WARSZTATY LITERACKIE. ZAJĘCIA PLASTYCZNE.

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

14 maja 2015 roku na zakończenie
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK
W NASZEJ FILII ODBYŁY SIĘ KOLEJNE ZAJĘCIA
DLA PRZEDSZKOLAKÓW.
TO JUŻ PIĄTA GRUPA ODWIEDZIŁA SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16.
Za oknami zimny majowy dzień. Natomiast w bibliotece za sprawą baśniowych opowieści  – cieplutko.
WARSZTATY LITERACKIE  TO DOSKONAŁA ZABAWA, DZIĘKI KTÓREJ DZIECI ZAMIENIAJĄ SIĘ W BOHATERÓW LITERACKICH I SAMI WYMYŚLAJĄ PRZERÓŻNE PRZYGODY, KTÓRE DOŚWIADCZAJĄ KREOWANI PRZEZ NICH BOHATEROWIE.
WYOBRAŹNIA DZIECKA JEST NIEOGRANICZONA, A INTERPRETACJA POSZCZEGÓLNYCH FRAGMENTÓW PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI OSWAJA DZIECKO ZARÓWNO ZE ŚWIATEM PRZEDSTAWIONYM PRZEZ AUTORA JAK ZE  ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM, TYM W KTÓRYM ŻYJEMY.
Bajki, baśnie, opowiadania  pokazują dzieciom co jest dobre, a co złe, przekazują wartości, którymi należy kierować się w życiu.
Na warsztatach literackich uczymy się nowych słów. Dzięki literaturze dzieci uczą się logicznego myślenia, łączenia faktów oraz myślenia przyczynowo- skutkowego.
Warsztaty literackie wprowadzają dzieci również w świat obrazu.
Płynnie przechodzimy od literatury do plastyki.
DLACZEGO ZAJĘCIA PLASTYCZNE SĄ TAKIE WAŻNE?
Działalność plastyczno cieszy się wielkim zainteresowaniem u dzieci. Twórcza praca to wspaniałą zabawa, daje radość i zadowolenie.
Poprzez zabawy w grupach dzieci uczą się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i pomagania sobie nawzajem.
Zajęcia plastyczne pełnią pewną rolę terapeutyczną, uczą cierpliwości, samodzielności.
Dlatego współpraca pomiędzy placówkami oświaty i instytucjami kultury jest bardzo ważna.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom dziecka i zachęcamy rodziców
do częstych odwiedzin biblioteki i czytaniu dzieciom.
Warsztaty literackie w filii nr 16 prowadzi Danuta Dąbrowska-Obrodzka.
Zajęcia plastyczne prowadzi Ewa Wesołek.

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLAKOM ŻYCZYMY PIĘKNEGO DNIA.

NA WSZYSTKICH CZEKAMY W BIBLIOTECE.

PAMIĘTAJCIE, ŻE FILII NR 16

TO

BIBLIOTEKA NA KAŻDĄ PORĘ.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK POD HASŁEM “WYBIERAM BIBLIOTEKĘ”

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

POD HASŁEM

“WYBIERAM BIBLIOTEKĘ”

Z TEJ WŁAŚNIE OKAZJI W FILII NR 16
ODBYWAJĄ SIĘ WARSZTATY LITERACKIE DLA DZIECI
ORAZ KONKURS PLASTYCZNY.
W MAJOWE PORANKI NASZĄ BIBLIOTEKĘ
ODWIEDZAJĄ MALUCHY Z PRZEDSZKOLA NR 40
SALONIK ARTYSTYCZNY CODZIENNIE W NIECO INNEJ
LITERACKIEJ ODSŁONIE.
NAJWAŻNIEJSZE BY WPROWADZIĆ DZIECI
W ŚWIAT BAŚNI, BAJEK I OPOWIADAŃ.

Czytając wchodzimy w świat  wyobraźni.
W naszym umyśle  tworzą się abstrakcyjne obrazy.
Poprzez warsztaty łatwiej jest “zobaczyć” dany przedmiot lub sytuacje,
o których dowiadujemy się z książki.
Nasz  mózg jest aktywny, co  przynosi  coraz więcej korzyści.
Poprzez Warsztaty literackie dzieci uczą się koncentracji,
rozwijają wrażliwość.

  Tworzą swój własny świat.

 WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH,

DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.

JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM!

FILIA NR 16 WYCHODZI NAPRZECIW PRZEDSZKOLAKOM ORGANIZUJĄC
WARSZTATY LITERACKIE.
BIBLIOTEKA JEST DOSKONAŁYM MIEJSCEM SPOTKAŃ.
BAJKOWY ŚWIAT. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.
NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ.
NAJLEPSZYM PODZIĘKOWANIEM JEST UŚMIECH DZIECKA.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY.

KOLEJNYM ELEMENTEM SPOTKAŃ W BIBLIOTECE SA ZAJĘCIA I ZABAWY PLASTYCZNE.

Głównym celem zajęć jest pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
Wrażliwość na piękno, ekspresja, pomysłowość przyczyniają się do poznania otaczającego nas świata.
Poprzez prace plastyczne dzieci wyrażają swoje uczucia, doskonalą sprawność manualną,
ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę
dotyczącą różnych technik plastycznych.

ZOBACZCIE CO  DZIAŁO SIĘ W SALONIKU
PODCZAS WARSZTATÓW LITERACKICH I PLASTYCZNYCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY DZIECIOM ZA PIĘKNY KWIAT, KTÓRY OZDOBI NASZĄ BIBLIOTEKĘ.
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH.
CZYTAJCIE DZIECIOM.
CZYTANIE JEST MODNE.

DO ZOBACZENIA

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NR 16. WARSZTATY.

WARSZTATY LITERACKIE DLA DZIECI

W

SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16


MAJ W FILII NR 16 JEST MIESIĄCEM LITERACKICH PRZEŻYĆ DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA NR 40
TO JUŻ TRZECIA GRUPA MALUCHÓW, KTÓRA  ODWIEDZIŁA NASZĄ BIBLIOTEKĘ.
 NA DZIECI CZEKAJĄ LITERACKIE ZABAWY Z KSIĄŻKĄ.
Czytanie książek to nieocenione narzędzie pomagające w rozwoju i kształtowaniu osobowości człowieka.
Warsztaty literackie  to propozycja spotkań, których formuła obejmuje czytanie, oglądanie ilustracji, dyskusję o poznanych  bohaterach literackich. Ważne są również plastyczne działania twórcze, które rozwijają wyobraźnię i zdolności manualne dziecka. 
Każdorazowo punktem wyjścia jest wybrana książka, o której po uprzednim zapoznaniu się z jej treścią – dyskutujemy. Ważną częścią spotkania jest próba zrozumienia świata przedstawionego przez pisarza.  Dzieci szukają podobieństw i różnic pomiędzy fikcją literacką, a światem rzeczywistym. Przy okazji poznają nowe słowa i ich znaczenie.
Od tej trudnej intelektualnej zabawy powoli wprowadzamy dzieci w świat dobrze im znanych bajek i baśni.
W tym bezpiecznym i znanym świecie odbywają się zajęcia plastyczne.
Warsztaty literackie oraz  plastyczne są inspiracją do dalszej rozmowy o emocjach i przeżyciach związanych bezpośrednio z treścią książki i ilustracją.
Zobaczcie fotorelację a dowiecie się jak było na zajęciach w bibliotece.

 

 

 

BARDZO DZIĘKUJEMY DZIECIOM, NAUCZYCIELOM I OPIEKUNOM ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI.
CZYTAJCIE KSIĄŻKI –  BĘDZIECIE BOGACI WEWNĘTRZNIE, A TEGO BOGACTWA NIK WAM NIE ODBIERZE.

WARSZTATY LITERACKIE prowadziła – DANUTA DĄBROWSKA-OBRODZKA
ZAJĘCIA PLASTYCZNE prowadziła EWA WESOŁEK
POMOC – ZOFIA SZNURA

DO ZOBACZENIA.

KSIĄŻKI NA WAS CZEKAJĄ.

SALONIK ARTYSTYCZNY. WARSZTATY LITERACKIE DLA DZIECI.

 

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

WYBIERZ FILIĘ NR 16

I PRZYJDŹ NA DNI OTWARTE

Z OKAZJI

OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK

PRZEDSZKOLACY JUŻ NAS WYBRALI

I PRZYSZLI
NA
WARSZTATY LITERACKIE DLA DZIECI
TO JUŻ KOLEJNA GRUPA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA NR 40.
LITERATURA DLA DZIECI POSIADA WALORY WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE.
BIBLIOTEKA CHCĄC ZACHĘCIĆ NASZYCH MILUSIŃSKICH DO CZĘSTYCH KONTAKTÓW Z KSIĄŻKĄ
ORGANIZUJE DLA DZIECI WARSZTATY LITERACKIE.
MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE DZIECKO TO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCY ODBIORCA
STARAMY SIĘ  WYJŚĆ NAPRZECIW WYMAGANIOM I POTRZEBOM TEJ NAJMŁODSZEJ GRUPIE CZYTELNIKÓW
TYM RAZEM TEMATEM WIODĄCYM BYŁA POEZJA.
NA ZAJĘCIACH DZIECI NAUCZYŁY SIĘ ANALIZOWAĆ I INTERPRETOWAĆ PRZECZYTANY PRZEZ PANIĄ BIBLIOTEKARKĘ WIERSZ.
TO BYŁA PRAWDZIWA ZABAWA SŁOWEM.
ALE NIE TYLKO ZABAWA TOWARZYSZY NASZYM BIBLIOTECZNYM ZAJĘCIOM.
POPRZEZ LITERATURĘ DZIECI UCZĄ SIĘ WZAJEMNYCH RELACJI, WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE.
DZIĘKI PODMIOTOWI LIRYCZNEMU, UCZĄ SIĘ ODRÓŻNIĆ DOBRO OD ZŁA.
TO CENNE WARTOŚCI, KTÓRE POZOSTAJĄ NA CAŁE ŻYCIE.

PO TYM OGROMNYM WYSIŁKU INTELEKTUALNYM
PORA DAĆ UPUST FANTAZJI PLASTYCZNEJ

 

 WARSZTATY LITERACKIE – DANUTA DĄBROWSKA-OBRODZKA

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – EWA WESOŁEK

foto. D.D.O. i E.W.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM I PANIOM PRZEDSZKOLANKOM

ZA ZAANGAŻOWANIE W WYCHOWANIE LITERACKIE SWOICH PODOPIECZNYCH

DO ZOBACZENIA I ŻYCZYMY PIĘKNEGO DNIA.