Archive for » October, 2018 «

PROJEKT PROFILAKTYCZNY

 

PROJEKT PROFILAKTYCZNY

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE.

CZY MOŻNA SIĘ UZALEŻNIĆ?

NIKOTYNA – LEGALNY NARKOTYK

To tylko niektóre tytuły filmów, na których projekcje zapraszamy uczniów starszych klas Szkól Podstawowych, celem realizacji Programu Profilaktycznego “Jestem Przeciw”.

Krótkie historie bohaterów, przybliżają młodzieży problem z jakim bardzo często sami się borykają i trudno im ten problem nazwać i prawidłowo określić.

Treść filmu i komentarz psychologa ułatwia i wskazuje odpowiedni kierunek działań, który mogą podjąć młodzi ludzie sami lub prosić o wsparcie grupę rówieśników. Ważna i nieodzowna jest także szczera rozmowa z rodzicami.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że problem istnieje i nie można go bagatelizować, dlatego Projekt Profilaktyczny skierowany dla dzieci i młodzieży jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom kl. VI Szkoły Podstawowej nr 41 za zaangażowanie i ciekawą dyskusję.

Słodki poczęstunek umilił spotkanie, na którym rozważaliśmy tak trudne problemy jakimi są wszelkiego rodzaju uzależnienia.

 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE POD HASŁEM “JESTEM PRZECIW”

SALONIKOWE WIEŚCI

PROJEKT PROFILAKTYCZNY

“JESTEM PRZECIW”

 PROJEKT PROFILAKTYCZNY, REALIZOWANY W NASZEJ FILII CIESZY SIĘ

DUŻYM ZAINTERESOWANIEM ZARÓWNO PRZEDSZKOLAKÓW JAK I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

NASZA OFERTA  PROGRAMOWA SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY JEST BARDZO BOGATA.

TYM RAZEM SKUPILIŚMY SIĘ NA ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH PROWADZONYCH POD HASŁEM

“JESTEM PRZECIW”

W zajęciach plastycznych uczestniczyli uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej nr 3

Plastyczna realizacja powyższego programowego hasła poprzedzona była tekstem książki pt. “Filip na feralnej wyspie”.

Również rozmowa o problemach bohaterów, których poznali uczestnicy spotkania, pomogła w plastycznym ujęciu zagadnienia pod tak szerokim hasłem.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w dyskusji oraz w zajęciach plastycznych.
Mamy nadzieję, że każdy rodzaj nauki pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny młodego człowieka.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy do częstych odwiedzin naszej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

JESTEM PRZECIW. PROJEKT PROFILAKTYCZNY

WIEŚCI Z SALONIKU

 

16 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

NASZĄ FILIĘ ODWIEDZILI UCZNIOWIE

KL. II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ

W PROJEKCIE PROFILAKTYCZNYM

POD HASŁEM “JESTEM PRZECIW”

Nasi mili goście wysłuchali opowiadania z książki
pt. FILIP W KRAINIE ZDROWIA. Autorem książki jest dr Jacques Breuil.
Dzieci poznały przygody chorego Filipa, którego odwiedza tajemniczy doktor Natura
i zabiera chłopca do Krainy Radości i Zdrowia.

Razem z naszym bohaterem Filipem,
uczniowie zdobywali wiadomości o witaminach, świeżym powietrzu i słońcu.

Następnym punktem naszego profilaktycznego spotkania
była bajka z magicznego teatrzyku KAMISHIBAI.

Thierry Lenain autor książki pt. TRZEBA BĘDZIE, snuje opowieść o dziecku,
które zastanawia się czy przyjść na świat.
Świat, w którym należy wszystko zmienić…
“(…) wszystko zmienić na lepsze, dzielić się, pomagać innym,
zaniechać wojen, położyć kres głodu i nędzy, nauczyć się mówić: „kocham Cię”(…)

Bardzo ciekawe są rozważania o problemach współczesnego świata.
Autor tej niezwykłej opowieści daje nadzieję,
że wszyscy jesteśmy w stanie zmieniać ten nasz świat na lepsze.
Jednakże musimy mieć tego świadomość i wiarę w powodzenie tegoż przedsięwzięcia.

Po intensywnym i pełnym wrażeń spotkaniu należy
się naszym dzielnym uczniom chwila wytchnienia i mały poczęstunek.

PROJEKT PROFILAKTYCZNY “JESTEM PRZECIW”
ma na celu uświadomienie młodemu pokoleniu
o
zagrożeniach i  niebezpieczeństwach płynących z otaczającego nas świata
oraz służyć pomocą nauczycielom i wychowawcom w pracy pedagogicznej.

Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie i zapraszamy do biblioteki.

KONKURS POETYCKI

 

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

SALONIKOWE WIEŚCI

 

KONKURS POETYCKI

XIV EDYCJA  KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA  BONCZYKA

ZAPRASZAMY

 

http://salartf16.dobreportfolio.pl/wp-content/uploads/2017/06/biblios-logo.png

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA
XIV  EDYCJA

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Cele konkursu: pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim, ale związanych tematycznie lub przez osobę autora z regionem.
 1. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez etnolekt śląski, osobę autora, albo poprzez tematykę.
 2. Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać
  w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filia nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska
  ) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 20 października 2018 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
  9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko, adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon. – Osoby niepełnoletnie dołączają w kopercie oświadczenie opiekuna prawnego o następującej treści:

„Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział ……..imię nazwiska uczestnika……….
w „Konkursie Poetyckim im. Ks. Norberta Bonczyka XIV  Edycja” na zasadach określonych w regulaminie, z którego treścią się zapoznałem i którego treść akceptuję.

……..Imię nazwisko opiekuna prawnego……”

 1. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem nie będą rozpatrywane.
 2. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.
 3. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.
 4. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.
 6. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Organizatora.
 8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 9. Każdy z uczestników finałowej gali zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Administratorem danych osobowych Autorów jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18; e-mail: biblio@r-sl.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
 11. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  w celu udziału w konkursie,
 12. podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji i przeprowadzenia niniejszego konkursu,
 13. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
 14. dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z udziału w konkursie, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 15. autorzy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w tym celu zawiadomią Administratora w formie pisemnej,
 16. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl.,
 17. zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym,
 18. autorzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 

 

JESTEM PRZECIW. PROJEKT PROFILAKTYCZNY

 

WIEŚCI Z SALONIKU

12 PAŹDZIERNIKA 2018 R. NASZĄ FILIĘ

ODWIEDZILI UCZNIOWIE

KL. VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41

UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ W PROJEKCIE PROFILAKTYCZNYM

POD HASŁEM “JESTEM PRZECIW”

Na początku spotkania omówiliśmy i zdefiniowaliśmy takie pojęcia jak: PROFILAKTYKA oraz JESTEM PRZECIW

Po ciekawej dyskusji na temat najważniejszych wartości, którymi winniśmy kierować się w naszym życiu, porozmawialiśmy o przemocy i konsekwencjach jakie niesie z sobą przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna. Omówienie pojęcia “JESTEM PRZECIW” okazało się dla uczniów hasłem przewodnim spotkania w bibliotece, co stanowiło również doskonałe przejście do tematu uzależnień.

Film pt. “Portale społecznościowe”, który obejrzeliśmy wspólnie z nauczycielami, pomimo iż jego treść odsłoniła tylko część prawdy o uzależnieniu się od Internetu, trzy historie bohaterów, pomogły w zrozumieniu prostych mechanizmów, w które wpada nie tylko młody człowiek, ale również człowiek dorosły z bogatym doświadczeniem życiowym. Jak  ustrzec się od tego typu uzależnień?   Na to i inne pytania dotyczące powyższego tematu znaleźliśmy odpowiedź w komentarzu psychologa, który był podsumowaniem tej profilaktycznej lekcji bibliotecznej.

 

Rozmowa o zagrożeniach, okazała się rozmową potrzebną, a podjęta nie w domu czy też na lekcjach w szkole, ale w miejscu neutralnym pozwoliła otworzyć się młodemu człowiekowi i nakreślić nam dorosłym problemy z którymi boryka się dzisiejsza młodzież.

Na zakończenie spotkania uczniowie wypełnili krótką anonimową ankietę.

PROJEKT PROFILAKTYCZNY “JESTEM PRZECIW” SKIEROWANY DO UCZNIÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH
I REALIZOWANY PRZY ICH APROBACIE I CZYNNYM UDZIALE – MAM NADZIEJĘ,
ODNIESIE POZYTYWNY SKUTEK W DALSZEJ PRACY PEDAGOGICZNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w tym niecodziennym bibliotecznym spotkaniu.

NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE

NOWOŚCI WYDAWNICZE

JUŻ NA NASZYCH PÓŁKACH

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej wzbogaciła się o kolejne nabytki.
Zapraszamy naszych czytelników do częstych odwiedzin biblioteki
i korzystania z ciekawego księgozbioru, który udostępniamy szerokiej publiczności.

 

 

 

 

Te książki warto przeczytać.

ZAPRASZAMY

 

JESTEM PRZECIW. PROJEKT PROFILAKTYCZNY

 

WIEŚCI Z SALONIKU

10 PAŹDZIERNIKA 2018 R. NASZĄ FILIĘ

ODWIEDZILI UCZNIOWIE

KL. V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE PROFILAKTYCZNYM

POD HASŁEM “JESTEM PRZECIW”

Spotkanie rozpoczęliśmy od rozszyfrowania słów

PROFILAKTYKA

następnie uczniowie skupili się na słowach

“JESTEM PRZECIW”

Bardzo ciekawym dla uczniów okazał się film
pt. “Portale społecznościowe – czy można się uzależnić?”,
który obejrzeliśmy wspólnie z nauczycielami.
Trzy historie nastolatków, którzy opowiedzieli o swoich problemach
jakich doświadczyli korzystając z Internetu,
były sygnałem dla piątoklasistów i ostrzeżeniem przed tym,
co przez nieroztropność może ich spotkać w sieci.

Dyskusja na temat uzależnień od Internetu, od telefonów komórkowych
okazała się strzałem w dziesiątkę.
Uczniowie bardzo dojrzale odnosili się do przedstawionego na zajęciach bibliotecznych tematu.


Mówili nie tylko o zagrożeniach, ale rozmowa o wartościach jakie są dla człowieka najważniejsze, była rozmową jak się okazało potrzebną, ponieważ otwartość dorosłych niezwykle pozytywnie wpływa na otwarcie się na świat i problemy z którymi boryka się młodzież.

Na zakończenie spotkania uczniowie wypełnili krótką anonimową ankietę.

PROJEKT PROFILAKTYCZNY “JESTEM PRZECIW” SKIEROWANY DO UCZNIÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH
I REALIZOWANY PRZY ICH APROBACIE I CZYNNYM UDZIALE MAM NADZIEJĘ,
ŻE ODNIESIE POZYTYWNY SKUTEK W DALSZEJ PRACY PEDAGOGICZNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

JESTEM PRZECIW. PROJEKT PROFILAKTYCZNY.

 

SALONIKOWE WIEŚCI

JESTEM PRZECIW

PROJEKT PROFILAKTYCZNY

 

08 października 2018 r. w ramach PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO
pod hasłem “JESTEM PRZECIW”,
przedszkolacy z Miejskiego Przedszkola nr 40 w Rudzie Śląskiej
mieli okazję zobaczyć spektakl Teatru Profilaktyki i Edukacji „MASKA”
pt. “Pod starym Wawelem przygód bez liku”.

Legenda o złym smoku i dobrym szewczyku,
dzięki której dzieci dowiedziały się o tym,
że każdemu, nawet bardzo złemu należy dać drugą szansę.
Najmłodsi widzowie poznali piękną księżniczkę.
Księżniczka czekała na swojego wybranka.
Wybranek powinien być rycerzem, który zgładzi groźnego smoka.

 

 

Innym bohaterem był zwykły człowiek przebrany za rycerza i udający dzielnego bohatera.

Jednak kiedy spotkał na swojej drodze ogromnego potwora – przestraszył się i uciekł.

Zuchwały szewczyk okazał się nadzwyczaj dzielnym mężczyzną.
Wpadł na genialny pomysł, mianowicie wiedział – jak zgładzić to wielkie i groźne smoczysko.

 

Widzowie poznali również smoka.
Wszyscy się bali.

Czy smok rzeczywiście był takim potworem?

Czy szewczyk zabił smoka?

A może smok się uratował?

O tym wszystkim dowiedziały się dzieci z Przedszkola nr 40 w Rudzie Śląskiej.

Aktorzy z teatru MASKA
przedstawili dzieciom ciekawą historię, która zadziała się kiedyś na Wawelu.

Kto ciekaw jak się potoczyły przygody bohaterów, niech odwiedzi naszą bibliotekę.

 

ZAPRASZAMY