Archive for » November, 2015 «

SALONIKOWE WIEŚCI. FINAŁ

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

 

Finał XI edycji

Regionalnego Konkursu Poetyckiego

im. ks. Norberta Bonczyka

 

Finał XI edycji konkursu odbył się w piątek (06.11.2015 r.) w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 MBP.
Organizatorem były Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 MBP.
Celem każdej edycji konkursu jest pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja regionu.
Ocenie jury podlegały prace pisane nie tylko w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim pod warunkiem, że dotyczyły regionu, co było nowością XI edycji konkursu.
Jury pod przewodnictwem Macieja Szczawińskiego po dokładnej analizie wszystkich nadesłanych zestawów wierszu postanowiło przyznać:
I Miejsce Panu Bogdanowi Nowickiemu (godło „Gizd”) ze Świętochłowic za zestaw wierszy,,
II Miejsce Panu Tytusowi Kamilowi Rolskiemu (godło „Paryzol”) z Rogoźnika za zestaw wierszy, ,
III Miejsce Pani Annie Piliszewskiej (godło „ucho od śledzia”) z Wieliczki za zestaw wierszy.

Przyznano także dwa równorzędne wyróżnienie:

Pani Barbarze Politaj (godło „Hana”) z Rudy Śląskiej za zestaw wierszy,
oraz  Panu Bernardowi Śmigale (godło „Pynzjonista”) z Rudy Śląskiej za zestaw wierszy.
Finaliści i uczestnicy konkursu, mieli okazję zaprezentować swoje teksty wszystkim gościom zebranym w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 podczas finału XI edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. Ks. Norberta Bonczyka.

W poetyckiej, gwarowej i literackiej atmosferze toczyła się dyskusja o poezji i idei konkursu.

Danuta Dąbrowska-Obrodzka, moderator DKK, wiceprzewodnicząca jury.

Foto: Bronisław Wątroba
Foto: Ewa Wesołek