Archive for » November 15th, 2013 «

SALONIKOWE WIEŚCI. Nowości.

NOWOŚCI

W NASZEJ BIBLIOTECE

DLA KAŻDEGO COŚ LITERACKIEGO

“Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.”

“Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty w umyśle pisarza
przenika do umysłu czytelnika…Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi
niż wspólne spłaca­nie kredytu? 

Janusz Leon Wiśniewski

“Tworząc książkę, autor pisze list do siebie sa­mego po to,
by opo­wie­dzieć so­bie rzeczy, o których inaczej by się nie przekonał”. 

Carlos Ruíz Zafón

“Książki to także świat, i to świat, który człowiek so­bie wy­biera,
a nie na który przychodzi”. 

Wiesław Myśliwski

DRODZY CZYTELNICY

WYBIERAJCIE

ZAPRASZAMY